Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 3ης φάσης αξιολόγησης: 30/09/2017

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://master-isicg.teiath.gr

Μεταφόρτωση αρχείου