Στις 24 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διευθυντής της Σ.Τ.ΕΦ. Καθηγητής κ. Σ. Αθηναίος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Καθηγητής κ. Γρ. Καλτσάς, ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος κ. Α. Τσουροπλής, ο συνταξιοδοτηθείς Καθηγητής του Τμήματος Ν. Ιωαννίδης, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το Διοικητικό Προσωπικό καθώς και Σπουδαστές του Τμήματος. Την πίτα έκοψε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καθηγητής κ. Δ. Κεχαγιάς ο οποίος προηγουμένως απηύθυνε ευχές για το νέο έτος. Το νόμισμα της πρωτοχρονιάτικης πίτας έτυχε στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Εικόνα 001
Εικόνα 040
Εικόνα 036
Εικόνα 035
Εικόνα 033
Εικόνα 031
Εικόνα 027
Εικόνα 019
Εικόνα 017
Εικόνα 015
Εικόνα 010