• Ημερομηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τμήματος για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής
  2-7-2013
 • Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου της ΣΤΕΦ
 • Ημερομηνία σύγκλησης της επταμελούς επιτροπής
  09-10-2013
 • Πρακτικό συνεδρίασης επταμελούς επιτροπής
 • Προθεσμία υποβολής εκθέσεων από τους αξιολογητές
  μέχρι 29-11-2013
 • Ημερομηνία σύγκλησης της επταμελούς επιτροπής για την εκλογή
  16-12-2013
 • Πρακτικό τελευταίας συνεδρίασης