• Ημερομηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τμήματος για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής
  16-09-2013
 • Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου της ΣΤΕΦ
 • Ημερομηνία σύγκλησης της επταμελούς επιτροπής
  05-11-2013
 • Πρακτικό συνεδρίασης επταμελούς επιτροπής
 • Προθεσμία υποβολής εκθέσεων από τους αξιολογητές
  μέχρι 21-12-2013
 • Ημερομηνία σύγκλησης της επταμελούς επιτροπής για την εκλογή
  29/01/2014
 • Πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής