Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα

Internationalisation I18n