Πανεπιστήμια με τα οποία έχει διμερείς σχέσεις το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

  Χώρα Συνεργαζόμενο Ίδρυμα Email Διάρκεια ισχύος Κινητικότητα φοιτητών
1 Βέλγιο HOGESCHOOL GENT – B GENT25 Geert.Baekelandt@hogent.be 2014-2021 2(*5 μήνες)
2 Γαλλία UNIVERSITE PARIS 13 – F PARIS013 dir-bri@univ-paris13.fr 2014-2021 2 (*6 μήνες)
3 Γαλλία UNIVERSITE LILLE 1 – F LILLE01 international@univ-lille1.fr 2016-2021 2 (*6 μήνες)
4 Γαλλία UNIVERSITE DE MONTPELLIER – F MONTPEL54 mobility@umontpellier.fr 2016-2021 2 (*10 μήνες)
5 Γερμανία FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN – D FRANKFU04 lipski@aa.fh-frankfurt.de 2014-2021 2 (*5 μήνες)
6 Ισπανία UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – E VALLADO 01 esmeraldaadoracion.lorenzo@uva.es 2014-2020 -
7 Ισπανία UNIVERSITAT POLITECHNICA DE VALENCIA (ALCOY) – E VALENCI02 api-epsa@upvnet.upv.es 2014-2021 4 (*10 μήνες)
8 Κροατία POLYTECHNIC OF ZAGREB – HR ZAGREB05 sonja.zentner@tvz.hr 2014-2020 2 (*6 μήνες)
9 Κύπρος CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – CY LIMASSO02 erasmus@cut.ac.cy 2016-2021 2 (*6 μήνες)
10 Λιθουανία KLAIPEDA STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – LT KLAIPED09 j.danieliene@kvk.lt 2016-2021 -
11 Πολωνία OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – PL OPOLE02 m.nowicka@po.opole.pl 2014-2021 2 (*6 μήνες)
12 Πορτογαλία UNIVERSIDADE ABERTA – P LISBOA43 margarida.carmo@uab.pt 2014-2021 -
13 Πορτογαλία INSTITUTO POLITECNICO DO PORT – P PORTO05 gcri@sc.ipp.pt 2016-2021 2 (*5 μήνες)
14 Σουηδία LINNEAUS UNIVERSITY INFORMATICS DEPARTMENT – S VAXJO 03 gosta.sundberg@lnu.se 2014-2021 4 (*6 μήνες)

Τελευταία ενημέρωση 15/01/2017

 

Για νεότερα στοιχεία, παρακαλώ ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.teiath.gr/diethnwn/articles.php?mid=3376&lang=el

Internationalisation I18n