Διακρίσεις

  • Βραβείο Highly Commended paper στα πλαίσια των Emerald Literati Network Awards for Excellence για το έτος 2015 για το άρθρο
    Eleni Galiotou (2014),”Using digital corpora for preserving and processing cultural heritage texts: a case study”, Library Review, Vol. 63 Iss. 6/7 pp. 408 – 421.
Internationalisation I18n