Ερευνητικά προγράμματα με συμμετοχή (Partner) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Ανάδειξη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών : Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί : Στα Χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής Γλώσσας» (κωδικός ΟΠΣ 380255
ACT: Agricultural Alliance for Competence and Skills based Education and Training
Architecture and Sustainable Urban Development Based on Eco-Humanistic Principles & Advanced Technologies without Losing Identity, SEHUD
FROM GRAPH THEORY TO MATROIDS: ALGORITHMIC ISSUES AND APPLICATIONS - MATROIDS & INTEGER PROGRAMMING
Improvement of education in the field of environmental management
Independent Quality Assurance model for degree programmes in Russia, IQA
Linux Core Multi Processor Technology for Simulators
VOA3R: Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment
WACOM: Water Competences Model Transfer
Internationalisation I18n