Το Τμήμα

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι η παροχή τεχνολογικής παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

  • στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας σύμφωνα και με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
  • στην τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών με έμφαση στην εργαστηριακή κατάρτιση σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση.
  • στην παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές.
  • στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στη διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας.
  • στη διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσω δράσεων εθελοντισμού και εξωστρεφών υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας, ώστε οι απόφοιτοι, πέραν της τεχνολογικής παιδείας που αποκτούν, να αναδεικνύονται ως ολοκληρωμένες αλλά και ευαίσθητες κοινωνικά προσωπικότητες.

Πέραν των προηγουμένων, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής μετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, παρέχει στους φοιτητές του εκπαιδευτική συμβουλευτική, συμπεριλαμβανομένης ιδιαιτέρως της προσανατολισμένης σε μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ αναπτύσσει και τον εκπαιδευτικό ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας, υποστηρίζοντας δράσεις μικτής μάθησης.

Internationalisation I18n