Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-4030
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 4ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα: Ψηφιακή Σχεδίαση

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση των γνώσεων των φοιτητών στο αντικείμενο της ψηφιακής σχεδίασης για τη σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών συστημάτων με γλώσσες περιγραφής υλικού (hardwaredescriptionlanguages, HDLs). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • σχεδιάζουν σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα
 • περιγράφουν τη λειτουργία ημιαγωγικών μνημών
 • Περιγράφουν τη λειτουργία απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (διόδων, τρανζίστορ, απλών πυλών σε τεχνολογία CMOS)
 • σχεδιάζουν ψηφιακά συστήματα μεσαίας πολυπλοκότητας με χρήση γλωσσών περιγραφής υλικού

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Σχεδίαση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων
 • Απαριθμητές σύγχρονοι ασύγχρονοι
 • Ημιαγωγικές μνήμες
 • Πιο σύνθετες μονάδες
 • Σχεδιασμός αριθμητικής λογικής μονάδας
 • Σχεδίαση γρήγορων προσθετών (στο VLSI)
 • Σχεδιασμός απλών πολλαπλασιαστών
 • Ημιαγωγοί (Εισαγωγή) p-n
 • Κρυσταλλοδίοδοι, Δίοδοι, φωτοδίοδοι
 • Διπολικά τρανζίστορ
 • MOSτρανζίστορ
 • Σχεδίαση απλών πυλών
 • Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού
 • Σχεδίαση πυλών με doublegate
 • Σχεδίαση απλών κυκλωμάτων TT

Βιβλιογραφία
 1. Ψηφιακή Σχεδίαση με VHDL, PeterAshenden, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών 2010

Internationalisation I18n