Τεχνολογία Πολυμέσων

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-7050Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος:

 • Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Πολυμέσων, Aυτόνομα/Δικτυακά Συστήματα Πολυμέσων
 • Συμπίεση Δεδομένων, Κωδικοποίηση Εντροπίας (Κωδικοποίηση Huffman, Shannon-Fano, Αριθμητική Κωδικοποίηση), Κωδικοποίηση Λεξικού (LZW Κωδικοποίηση), Κωδικοποίηση Πηγής
 • Ψηφιακή Αναπαράσταση Ήχου, Συμπίεση Αρχείων Ήχου (MPEG-1, MP3), MIDI, Αρχεία MIDI, Προγράμματα Επεξεργασίας Ήχου Κυματομορφής/MIDI.
 • Χαρακτηριστικά και Είδη Ψηφιακής Εικόνας, Μορφοποιήσεις (formats) Αρχείων Εικόνας, Διανυσματικές Εικόνες, Τεχνικές Συμπίεσης Εικόνας, JPEG, JPEG2000, Συμπίεση με Fractals
 • Βασικές Έννοιες /Χαρακτηριστικά Βίντεο, Σχήματα Κωδικοποίησης Χρώματος, Τεχνικές Συμπίεσης Βίντεο, Υποδειγματοληψία Χρώματος, ΜPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21
 • Αρχές Σχεδιοκίνησης (Animation), Δισδιάστατη Σχεδιοκίνηση, Τρισδιάστατη Σχεδιοκίνηση
 • Πρότυπα Συγχρονισμού και Αποθήκευσης Αντικειμένων Πολυμέσων, Σύνθεση Πολυμεσικών Αντικειμένων στο Χώρο και στο Χρόνο
 • Ιδιαιτερότητες Ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων, Μεθοδολογία και Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Πολυμέσων
 • Διαχείριση Πόρων στα Συστήματα Πολυμέσων, Εφαρμογές των Πολυμέσων (π.χ. Audio-Video Conference, Video-on-Demand),

Εργαστηριακό Μέρος:Κωδικοποίηση-Aποκωδικοποίση και Χειρισμός Πολυμεσικών Αρχείων σε Περιβάλλον Java (JavaMediaFramework –JMF), Υλοποίηση Κατανεμημένων Εφαρμογών Client-Server για Αποστολή και Λήψη Πολυμεσικού Υλικού μέσω Streaming (Xρήση του Πρωτοκόλου RTP), Aνάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών με χρήση Εργαλείων Συγγραφής.

Βιβλιογραφία
 1. Δημητριάδης Σ.Ν., Πομπόρτης Α.Σ., Τριανταφύλλου Ε.Γ., «Τεχνολογία Πολυμέσων Θεωρία και Πράξη», 2004, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 960-418-025-8.
 2. Steinmetz R & Nahrstedt K. (2002): Πολυμέσα, Θεωρία και Πράξη, Κωδικοποίηση Μέσων και Επεξεργασία Περιεχομένου (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Γκιούρδας.
 3. Ze-Nian Li and Mark S. Drew ,Fundamentals of Multimedia, 2004, Prentice-Hall,ISBN: 0130618721
 4. Handbook of Multimedia Computing, Borko Furht (Editor in Chief), CRC Press, 1999.

Internationalisation I18n