Administrative Staff

Full Name Level Contact
Efstratiou Fotini Secretary +30.210-5385312
pliroforikif@teiath.gr
Meletiou Georgios Electronic Services Responsible +30.210-5385734
egram@teiath.gr
Anagnostopoulos Apostolos NOC Responsible +30.210-5385323
anagnostopoulos@teiath.gr
Internationalisation I18n