Μαθήματα ανά Εξάμηνο (Π.Σ. 2009-2013)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Θ Ε ΠΜ
1010 Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ 3 2 6
1020 Μαθηματικά Υ 4 0 6
1030 Γραμμική Άγεβρα Υ 3 2 5
1040 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υ 4 2 7
1050 Αλγοριθμική Υ 4 0 6
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Θ Ε ΠΜ
2010 Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Υ 2 2 5
2020 Πιθανότητες και Στατιστική Υ 4 0 6
2030 Διακριτά Μαθηματικά Υ 4 0 6
2040 Δομές Δεδομένων Υ 4 2 7
2050 Ψηφιακή Σχεδίαση Υ 3 2 6
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Θ Ε ΠΜ
3010 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Υ 3 2 5
3020 Βάσεις Δεδομένων Ι Υ 2 2 5
3030 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Επιχειρηματικότητα Υ 2 2 5
3040 Λειτουργικά Συστήματα Ι Υ 2 2 5
3050 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υ 3 2 5
3060 Δίκτυα Υπολογιστών Ι Υ 2 2 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Θ Ε ΠΜ
4010 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Υ 3 2 5
4020 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Υ 3 2 5
4030 Σήματα και Συστήματα Υ 2 2 5
4040 Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Υ 3 2 5
4050 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Υ 2 2 5
4060 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Υ 4 0 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Θ Ε ΠΜ
5010 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υ 2 2 5
5020 Τεχνολογία Λογισμικού Υ 2 2 5
5030 Μεταγλωττιστές Υ 2 2 5
5040 Επιχειρησιακή ‘Ερευνα Υ 4 2 5
5050 Υπολογιστικά Συστήματα Υ 2 2 5
5060 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Υ 2 2 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Θ Ε ΠΜ
6010 Τεχνητή Νοημοσύνη Υ 2 2 5
6020 Ασφάλεια στην Τεχνολογία Πληροφορίας Υ 3 2 5
6030 Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό Υ 2 2 5
6040 Δικτυακός Προγραμματισμός Υ 3 2 5
Κύκλος Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
6050A Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων A 2 2 5
6060A Ανάκτηση Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων A 2 2 5
Κύκλος Επικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων
6050B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών B 2 2 5
6050B Τηλεπικοινωνίες B 2 2 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Θ Ε ΠΜ
Κύκλος Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
7010Α Ευφυή Συστήματα Α 2 2 5
7020Α Γραφικά Υπολογιστών Α 2 2 5
7030Α Ποιότητα και αξιοποστία Λογισμικού Α 2 2 5
7040Α Πληροφορία και Κοινωνία – Τεχνική της Έκφρασης Α 2 2 5
7050Α Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Α 2 2 5
7060Α Ηλεκτρονικό Εμπόριο Α 2 2 5
Κύκλος Επικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων
7010Β Κατανεμημένα Συστήματα Β 2 2 5
7020Β Νέες Δικτυακές Τεχνολογίες Β 2 2 5
7030Β Κινητές Εποκοινωνίες Β 2 2 5
7040Β Τεχνολογία Πολυμέσων Β 2 2 5
7050Β Ενσωματωμένα Συστήματα Β 2 2 5
7060Β Νευρωνικά Δίκτυα Β 2 2 5
Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό/Επιλογής Υποχρεωτικό
Θ: Θεωρία
Ε: Εργαστήριο
ΠΜ: Πιστωτικές Μονάδες
Α: Κύκλος Μαθημάτων «Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών»
Β: Κύκλος Μαθημάτων «Επικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων»


Δείτε τα μαθήματα ανά εξάμηνο του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών

Internationalisation I18n