Γεώργιος Μπαρδής

Καθηγητής Εφαρμογών

E-mail: gbardis@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5385826
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.015, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Τομέας:

Προγραμματισμού και Μαθημάτων Υποδομής

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο de Limoges
  • Master, Πανεπιστήμιο California at Santa Barbara.
  • Πτυχίο, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Περιλαμβάνουν τη Μηχανική Μάθηση, την Ανάλυση Αποφάσεων και τα Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα.

Σύντομο Βιογραφικό:

Έχει διατελέσει:

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Πυρηνική Έρευνα (CERN) στη Γενεύη, στα Τμήματα Computer Science και Electrical and Computer Engineering του University of California, Santa Barbara και στα Υπολογιστικά Κέντρα των Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συμμετέχοντας στην ομάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Έργου Δίκτυο Πληροφόρησης για τη Δημόσια Υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union Public Health Information Network – EUPHIN) καθώς και ως Ερευνητής / Μελετητής στα πλαίσια Ερευνητικών Έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει διδάξει μαθήματα Πληροφορικής σε ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών βαθμίδων και ιδρυμάτων που περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με το Departement Informatique του Universite de Limoges, το Τμήμα Εξειδίκευσης Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα (Foundation) των University of Essex και Brunel University στο Βρετανικό Συμβούλιο, το πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης με ειδίκευση Computer Information Systems του Deree College, American College of Greece, κ.ά.

Έχει διατελέσει για δύο έτη μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων για τις πανελλήνιες εξετάσεις Πιστοποίησης της ειδικότητας Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Computer Graphics and Artificial Intelligence που συνδιοργανώνουν το ΤΕΙ Αθήνας και το Universite de Limoges.

Είναι τακτικός Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας όπου διδάσκει τα μαθήματα Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα (μεταπτυχιακό), Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.

Internationalisation I18n