Ιφιγένεια Φουντά

Επίκουρη Καθηγήτρια

E-mail: ifounta@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5385325
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.116, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Τομέας:

Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών

Internationalisation I18n