Πέτρος Μπέλσης

Επίκουρος Καθηγητής

E-mail: pbelsis@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210 5910974
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.118, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Τομέας:

Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  • MSc, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
  • Πτυχίο, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας
  • Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθήνας.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ασφάλεια σε κατανεμημένα συστήματα, δίκτυα ad-hoc, ιατρικά πληροφοριακά συστήματα.

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Πέτρος Μπέλσης γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατέχει πτυχίο φυσικού, από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχίο Πληροφορικής από το Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ-Α, Μεταπτυχιακό (MSc) σε Πληροφοριακά συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας και διδακτορικό σε Ασφάλεια κατανεμημένων συστημάτων από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα, τόσο με κρατική όσο και με διεθνή χρηματοδότηση, με αντικείμενο την Ασφάλεια Πληροφορικής και επικοινωνιών, ασφάλεια σε κατανεμημένα συστήματα, συστήματα διαχείρισης γνώσης, Ανάκτηση Πληροφοριών κλπ.

Επαγγελματικά έχει απασχοληθεί σαν προγραμματιστής πολυμεσικών εφαργμογών, έχει συμμετάσχει σαν ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα, ενώ η διδακτική του εμπειρία καλύπτει τόσο μέση όσο και ανώτατη εκπαίδευση. Στο ΤΕΙ-Α έχει διδάξει επί σειρά ετών Τεχνολογία Λογισμικού, Βάσεις δεδομένων κατανεμημένα συστήματα και Τεχνολογία Πολυμέσων.

Το δημοσιευμένο του ερευνητικό έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 4 κεφάλαια βιβλίων, 11 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 35 άρθρα σε διεθνή συνέδρια.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται τα κατανεμημένα συστήματα, η διαχείριση γνώσης και η ασφάλεια πληροφοριών.

Internationalisation I18n