Ιωάννης Βογιατζής

Αναπληρωτής Καθηγητής

member-image
E-mail: voyageri@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5385394
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.115, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Τομέας:

Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998.
  • Ενδεικτικό Μεταπτυχιακό στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1994.
  • Πτυχίο, Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1990.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική υπολογιστών, το σχεδιασμό κυκλωμάτων για υψηλή δοκιμαστικότητα, το σχεδιασμό κυκλωμάτων χαμηλής ισχύος και το σχεδιασμό κυκλωμάτων για χρήση σε εφαρμογές κρυπτογραφίας.

Σύντομο Βιογραφικό:

Υπήρξε υπότροφος (1992-1996) του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. “Δημόκριτος” για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει από την πλευρά του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” στα ερευνητικά έργα ΕSPRIT 5692 με τίτλο: Hellenic VLSI Design and Prototyping Environment και STRIDE 187 με τίτλο: “Ελληνικό Περιβάλλον Σχεδιασμού Και Κατασκευής Πρωτότυπων Κυκλωμάτων Πολύ Υψηλής Κλίμακας Ολοκλήρωσης”. Κατά τα έτη 1998-2000 εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης. Από το 2000 μέχρι το 2002 ήταν διδάσκων (ΠΔ 407/80) στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2000 είναι Σύμβουλος Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική». Το 2005 εξελέγη καθηγητής εφαρμογών στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δεκατεσσάρων βιβλίων, τρία εκ των οποίων έχουν διδαχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ τρία διδάσκονται σε Τμήματα Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της χώρας. Έχει συγγράψει 20 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και 25 εργασίες σε διεθνή συνέδρια με κρίση σε όλη την εργασία. Το πλήθος των αναφορών στις εργασίες αυτές ξεπερνούν τις 150. Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών σε διεθνή συνέδρια και κριτής σε διεθνή περιοδικά όπως το ΙΕΕΕ Transactions on Computers και ΙΕΕΕ Transactions in Computer Aided Design of Integrated Circuits and Systems. Έχει διατελέσει μέλος καθώς και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής και Υπολογιστών (ΕΠΥ). Είναι μέλος του Computer Society του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Who’s Who in Science and Engineering, και Who’s Who in the World του εκδοτικού οίκου Marquis, καθώς και στη λίστα Leading Engineers of the World του οίκου International Biographical Centre, Cambridge.

Internationalisation I18n