Κλειώ Σγουροπούλου

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος

member-image
E-mail: csgouro@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5910974
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.118, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Τομέας:

Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Το ερευνητικό της αντικείμενο αφορά στη γνωστική περιοχή της εφαρμογής των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στην ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων για διαλειτουργίσημα πληροφοριακά συστήματα.

Σύντομο Βιογραφικό:

Από το 2005 είναι τακτική Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Διδάσκει τα μαθήματα “Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ (Γλώσσα C++)” και “Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής” του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και το μάθημα “Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών” του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος. Επιπλέον, η κ. Σγουροπούλου είναι επισκέπτης Λέκτορας (ΠΔ 407/80) στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ.

Η κ. Σγουροπούλου από το 2000 είναι μέλος της ομάδας εργασίας CEN/ISSS “Workshop on Learning Technologies” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης, στο πλαίσιο της οποίας έχει συμμετάσχει σε αρκετά έργα διατύπωσης προδιαγραφών για την τυποποίηση των μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων (Learning Object Metadata), προφίλ μαθητή (Learner Information Profile), δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών στόχων (Competences and Educational Objectives), κ.λπ. Επίσης, συμμετέχει στις σχετικές εργασίες παραγωγής διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων των τεχνικών επιτροπών ISO/IEC JTC1 Sub-Committee 36 “Standards for: Information Technology for Learning, Education and Training” και CEN/ISSS TC353 “Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training”, ως επιστημονική συνεργάτης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης.

Internationalisation I18n