Βασίλειος Μάμαλης

Καθηγητής

member-image
E-mail: vmamalis@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5910974
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.118, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.teiath.gr/vmamalis
Τομέας:

Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1998.
  • Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1993.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Παράλληλος Υπολογισμός, Κατανεμημένα Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα Πολυεπεξεργαστών, Ανάκτηση Πληροφορίας, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, Κινητά Δίκτυα μη-σταθερής Δομής.

Σύντομο Βιογραφικό:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Από τον Μάρτιο του 1994 έως τον Ιούνιο του 2004 εργάστηκε ως Μηχανικός Πληροφορικής και Ερευνητής στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) στην Πάτρα και στην Αθήνα. Από τον Οκτώβριο του 2004 ανέλαβε καθήκοντα ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο οποίο διδάσκει έως και σήμερα (τρεχόντως στη βαθμίδα του Καθηγητή). Από τον Οκτώβριο του 2001 έως και σήμερα διδάσκει επίσης ως μέλος του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού στο πρόγραμμα ‘Πληροφορικής’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιευμένων άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει διατελέσει κριτής και μέλος επιτροπής προγράμματος σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Έχει εργασθεί σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Internationalisation I18n