Νικήτας Καρανικόλας

Καθηγητής

member-image
E-mail: nnk@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5385737
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.120, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.teiath.gr/nnk
Τομέας:

Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1994.
  • Πτυχίο, Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής, Ειδίκευση Πληροφορική, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, 1988.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ιατρική Πληροφορική, Επεξεργασία και Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας, Υπολογιστική Γλωσσολογία, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη γνώσης από κείμενα, Μη-συμβατικές Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Σύντομο Βιογραφικό:

Είναι επαγγελματίας στην ανάπτυξη λογισμικού από το 1987. Το 1996 ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνου Πληροφορικής στην Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Τη θέση αυτή διατήρησε μέχρι τον Οκτώβριο του 1997. Τον Οκτώβριο του 1997 (αποχώρησε από τη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και) ανέλαβε Προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης του Αρεταιείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τη θέση αυτή διατήρησε μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2004.

Στις 18 Νοεμβρίου 2004 ορκίσθηκε και ανέλαβε υπηρεσία στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας. (Η εκλογή του σε αυτή τη θέση είχε γίνει από τον Οκτώβριο του 2003.) Τον Οκτώβριο του 2010 εξελίχθηκε (κατόπιν εκλογής με ανοιχτή διαδικασία) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Το Δεκέμβριο του 2014 εξελίχθηκε (κατόπιν εκλογής με ανοιχτή διαδικασία) στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΠΠΟΠΑ) και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημονικών Συλλόγων Πληροφορικής (ΠΟΕΣΠ). Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ) τη διετία 2004-2006 και Γενικός Γραμματέας τη διετία 2006-2008.

Είναι συγγραφέας δεκαέξι (16) άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά και πενήντα (50) άρθρων που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια ή εντάχθηκαν σε συλλογικούς τόμους. Στα περισσότερα από αυτά είναι πρώτος ή μόνος συγγραφέας. Έχει επίσης συγγράψει πέντε (5) βιβλία που διδάσκονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και έχει επιμεληθεί τα πρακτικά τριών (3) συνεδρίων.

Internationalisation I18n