Ιωάννης Χάλαρης

Καθηγητής

member-image
E-mail: ixalaris@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5319672
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.108, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Τομέας:

Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δ. Βερολίνου, Γερμανία, 1983.
  • Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1975.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Μεθοδολογίες ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, εργαλεία CASE & business modeling, εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, της Υγείας και της Εκπαίδευσης και συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύντομο Βιογραφικό:

Εργάσθηκε μέχρι σήμερα ως εκπαιδευτής στον τομέα της ειδικότητας του σε διάφορους φορείς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές διαχείρισης έργων ΤΠΕ του ΜΟΠ πληροφορικής, του 2ου ΚΠΣ και του 3ου ΚΠΣ.

Έχει διατελέσει αναπληρωτής προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γενικός Γραμματέας της ΕΠΥ, προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, μέλος του Δ.Σ. του ΚΗΥΚΥ, Γενικός Γραμματέας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Μέλος Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέλος του Δ.Σ της ΚτΠ ΑΕ.

Από το 2008 ως το 2013 διετέλεσε Αντιπρόεδρος στο ΤΕΙ Αθήνας και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας. Από το 2010 ως σήμερα είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Internationalisation I18n