Γεώργιος Μιαούλης

Καθηγητής

member-image
E-mail: gmiaoul@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5385826
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.015, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.g-miaoulis.gr
Τομέας:

Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ευφυή διαδραστικά και πολυμεσικά πληροφοριακά συστήματα, συστήματα οπτικής απεικόνισης, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, καθώς και οι εφαρμογές τους στην εκπαίδευση, τη διοίκηση, την υγεία και τις επιστήμες του μηχανικού.

Σύντομο Βιογραφικό:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ., με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παρίσι (Ποσοτικές Τεχνικές στην E.H.E.S.S και Οργάνωση & Πληροφορική στο C.N.A.M). Κάτοχος δύο Διδακτορικών Διπλωμάτων από τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Limoges. Έχει Υφηγεσία (Habilitation) στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο της Limoges. Είναι Καθηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας από το 1998 (έκτακτος από το 1987, μόνιμος καθηγητής εφαρμογών το 1989),Συνεργαζόμενος Καθηγητής (Professeur associee) του τμήματος Μαθηματικών και Πληροφορικής, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Xlim, του Πανεπιστημίου της Limoges, (μονάδας του CNRS), από το 2009. Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Master ISICG) του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ-Αθήνας και του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία) από το 2006. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Limoges (από το 1996 έως σήμερα). Επισκέπτης ερευνητής στο πανεπιστήμιο της Arizona στην Touscon USA (1993). Υπεύθυνος Διεθνών Διαπανεπιστημιακών Συνεργασιών (ERASMUS) του Τμ. Πληροφορικής. Έχει συμμετάσχει σε σειρά ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει πάνω από 70 επιστημονικές εργασίες (ανακοινώσεις, άρθρα, κεφάλαια βιβλίων) και την επίβλεψη δέκα (10) Διδακτορικών Διατριβών. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και διεξαγωγή σειράς σεμιναρίων κατάρτισης από το 1987 ως σήμερα, (ΕΚΔΔΑ, ΤΕΙ –Αθήνας). Διετέλεσε επί 3,5 έτη Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας (2/95-10/98), επί 3 έτη Ειδικός Ερευνητής Η/Υ και Πληροφορικής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (1994-97), Ειδικός Επιστήμονας στο Υπουργείο Εσωτερικών (1987-89). Είναι μέλος του ΤΕΕ και πολλών εθνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και οργανισμών. Τιμήθηκε το 2012 από τη Γαλλική Δημοκρατία με το παράσημο της Τάξης του Ακαδημαϊκού Φοίνικα.

Internationalisation I18n