Δημήτριος Μάγος

Καθηγητής

member-image
E-mail: dmagos@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5385826
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.015, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.teiath.gr/dmagos/~pages/en/personal
Τομέας:

Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, 1993.
  • Master, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Economics), U.K., 1988.
  • Πτυχίο, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, 1987.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση, Διακριτή Βελτιστοποίηση, Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Προγραμματισμός Περιορισμών, Εφαρμογές ποσοτικών μεθόδων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο κος Μάγος έχει εργασθεί στους τομείς πληροφορικής διαφόρων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα (ORCO Α.Ε., ΔΙΑΣ Α.Ε. κλπ.)

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει διδασκαλεία στο Μεταπτυχιακό τμήμα της Μαθηματικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και σεμινάρια σε πελάτες και υπαλλήλους διαφόρων εατιρειών (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, DIGITAL HELLAS κλπ.)

Ο κος Μάγος είναι συγγραφέας άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών.

Internationalisation I18n