Χρήστος Κίτσος

Καθηγητής

member-image
E-mail: xkitsos@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5385373
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ10, Κτήριο Σ.Τ.ΕΦ.
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.teiath.gr/xkitsos/
Τομέας:

Προγραμματισμού και Μαθημάτων Υποδομής

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Τμήμα Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Glasgow, Scotland , 1986.
  • Master of Arts, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο New Brunswick, Fredricton, Canada, 1978.
  • Πτυχίο, Μαθηματικό Τμήμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1973.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Βέλτιστος Πειραματικός Σχεδιασμός, Βιομηχανική Στατιστική, Θεωρία Πληροφορίας, Ανάλυση Κινδύνου σε βιοϊατρικές εφαρμογές.

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Χ. Π. Κίτσος, εργάστηκε στον Ιδιωτικό (ΟΑΣ, Interamerican) και στον Δημόσιο Τομέα (ΕΣΥΕ, ΥΕΘΑ). Υπήρξε υπότροφος από ΕΙΕ, UNB, ΝΑΤΟ, DAAD. Δίδαξε σε πολλά πανεπιστήμια της Χώρας, με διάφορες συμβάσεις και σε Πανεπιστήμια της ΕΕ, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.

Είναι με τον Lutz Edler δημιουργός των συνεδρίων IC(C)RA. Μέλος ΔΣ στο International Association of Statistical Computing (IASC), μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) και μέλος του ISI –Committee of Risk Assessment. Διετέλεσε: Εθνικός Αντιπρόσωπος σε θέματα Στατιστικής για το Υπ. Παιδείας στην Eurostat και τον OECD, Σύμβουλος στον ΗΛΠΑΠ, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων και Προϊστάμενος στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ Αθήνας, πριν την κατάργησή του (31 Αυγ 2013).

Δημοσίευσε 41 εργασίες σε journals, 74 σε συλλογικούς τόμους και έχει πλέον των 90 σε συνέδρια. Εξέδωσε 7 συγγράμματα για την Στατιστική, μια μονογραφία (για την καινοτομία). Συν-εκδότης 5 διεθνών τόμων, 13 τόμων πρακτικών στα Ελληνικά, συγγραφεύς 2 μονογραφιών στα αγγλικά.

Η αναζήτηση στο Google κλπ γίνεται στο Christos P. Kitsos.

Internationalisation I18n