Ιωάννης Δραγώνας

Καθηγητής

member-image
E-mail: idrag@teiath.gr
Τηλέφωνο: +30 210-5385882
Fax: +30 210-5910975
Γραφείο: Κ16.013, Κτήριο Πληροφορικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Τομέας:

Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών

Σπουδές:
  • Διδακτορικό, Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Limoges France, 2006
  • Master, Τηλεματική & Οργάνωση, Πανεπιστήμιο ULB Bruxelles – Belgique.1992.
  • Πτυχίο, Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο «Pierre et Marie Curie – Paris 6».1980.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Δίκτυα, Συνεργατικά συστήματα, Δηλωτική μοντελοποίηση τρισδιάστατων σκηνών

Σύντομο Βιογραφικό:

Έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με ιδιωτικές εταιρίες ως Αναλυτής-Προγραμματιστής και Υπεύθυνος Μηχανογράφησης (1981-1985), και ως Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικός σε θέματα Η/Υ στο Υπουργείο Προεδρίας (1985-1988). Το 1988 εξελέγη μόνιμος καθηγητής εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και από το 2011 είναι Καθηγητής του ίδιου τμήματος.

Έχει συμμετοχή στον σχεδιασμό, την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Modelisation et Infographie Intelligente του εργαστηρίου MSI του Πανεπιστημίου της Limoges. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Τηλε πληροφορική και Δίκτυα Υπολογιστών» και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών.

Διετέλεσε μέλος ή πρόεδρος σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και αξιολογητής προσωπικού πληροφορικής σε φορείς όπως: ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Παιδείας, Κοινωνία της Πληροφορίας.

Διετέλεσε μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος της Εταιρείας Επιστημόνων Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ).

Internationalisation I18n