Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Αυτά είναι τα εξής:

Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων (αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής TE)


Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας)

 

Internationalisation I18n