Μαθήματα ανά Εξάμηνο

Ονομασία Μαθήματος ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες
Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ 2 1 1 4
Μαθηματικά Υ 2 2 0 4
Γραμμική Άλγεβρα Υ 2 2 0 4
Προγραμματισμός Υπολογιστών Υ 2 2 2 6
Αλγοριθμική Υ 2 2 0 4
Σύνολο 10 12 22
Ονομασία Μαθήματος ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Υ 3 0 2 5
Πιθανότητες και Στατιστική Υ 2 2 0 4
Διακριτά Μαθηματικά Υ 3 2 0 5
Δομές Δεδομένων Υ 2 2 2 6
Ψηφιακή Σχεδίαση Υ 2 0 2 4
Σύνολο 12 12 24

Για κάθε Κατεύθυνση θα πρέπει να επιλεγούν 4 από τα 5 μαθήματα: Τα 2ΒΚ  και 2 από τα 3 ΕΥ μαθήματα τα οποία δίνονται ανά Κατεύθυνση

Ονομασία Μαθήματος ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες
Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας Υ 3 0 2 5
Τεχνητή Νοημοσύνη Υ 2 0 2 4
Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων ΒΚ 2 1 1 4
Ανάκτηση Πληροφορίας ΒΚ 2 0 2 4
Επεξεργασία Εικόνας EY 2 0 2 4
Κατανεμημένα Συστήματα EY 2 1 1 4
Νευρωνικά Δίκτυα 2 1 1 4
Κατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ
Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΒΚ 2 1 1 4
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΒΚ 2 0 2 4
Επεξεργασία Εικόνας ΕΥ 2 0 2 4
Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΥ 2 0 2 4
Κατανεμημένα Συστήματα ΕΥ 2 1 1 4
Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων
Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύων ΒΚ 2 0 2 4
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΒΚ 2 0 2 4
Κατανεμημένα Συστήματα ΕΥ 2 1 1 4
Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΥ 2 0 2 4
Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΕΥ 2 1 1 4
Σύνολο 35 32 67

Για κάθε Κατεύθυνση θα πρέπει να επιλεγούν 6 μαθήματα: τουλάχιστον 4 από τα μαθήματα της  Κατεύθυνσης και το πολύ  2  από τα μαθήματα των άλλων Κατευθύνσεων

Ονομασία Μαθήματος ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες
Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού
Εξόρυξη Δεδομένων 2 2 0 4
Ευφυή Συστήματα 2 1 1 4
Γραφικά Υπολογιστών 2 0 2 4
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής 2 2 0 4
Τεχνολογία Πολυμέσων 2 0 2 4
Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2 0 2 4
Πληροφορική και Κοινωνία – Τεχνική της Έκφρασης 2 2 0 4
Επιχειρησιακή Έρευνα 3 2 0 5
Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές 2 2 0 4
Κατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI 2 1 1 4
Παράλληλα Συστήματα 2 1 1 4
Δικτυακός Προγραμματισμός 2 0 2 4
Τεχνολογία Πολυμέσων 2 0 2 4
Επιχειρησιακή Έρευνα 3 2 0 5
Πληροφορική και Κοινωνία – Τεχνική της Έκφρασης 2 2 0 4
Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές 2 2 0 4
Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων
Νέες Δικτυακές Τεχνολογίες 2 0 2 4
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 2 1 1 4
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Η/Υ 2 0 2 4
Επιχειρησιακή Έρευνα 3 2 0 5
Πληροφορική και Κοινωνία – Τεχνική της Έκφρασης 2 2 0 4
Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές 2 2 0 4
Σύνολο 47 44 91


Δείτε τα μαθήματα ανά εξάμηνο του προηγούμενου Προγράμματος Σπουδών (2009-2013)

 

Internationalisation I18n