Προκηρύξεις

Μονιμοποίηση του Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος κ. Κουμπούρου

Ημερομηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τμήματος για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής 22-4-2013 Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης...

Περισσότερα

Μονιμοποίηση του Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος κ. Ξυδά

Ημερομηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τμήματος για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής 8-3-2013 Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης...

Περισσότερα

Εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Κοίλια Χρήστου στη βαθμίδα του Καθηγητή

Προκήρυξη Ημερομηνία σύγκλησης συμβουλίου τμήματος για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος 14-12-2010 Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Συμβουλίου...

Περισσότερα

Εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Δραγώνα Ιωάννη στη βαθμίδα του Καθηγητή

Προκήρυξη Ημερομηνία σύγκλησης συμβουλίου τμήματος για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος 9-2-2011 Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Συμβουλίου...

Περισσότερα

Θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένος Υπολογισμός»

Η διαδικασία εκλογής για τη συγκεκριμένη θέση ολοκληρώθηκε με την από 31-10-2008 σύγκληση του...

Περισσότερα
Internationalisation I18n