Προκηρύξεις

Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος κ. Μπόγρη

Ημερομηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τμήματος για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής 16-09-2013 Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης...

Περισσότερα

Μονιμοποίηση του Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος κ. Μπαρδή

Ημερομηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τμήματος για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής 2-7-2013 Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης...

Περισσότερα

Προκήρυξη Θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη Θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο <Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών...

Περισσότερα

Προκήρυξη Θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Βαθμίδας Καθηγητή

Προκήρυξη Θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Βαθμίδας Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο <Χρήση και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων>...

Περισσότερα
Internationalisation I18n