Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος
Δρ. Κλειώ Σγουροπούλου

Διευθυντής Τομέα Προγραμματισμού & Μαθημάτων Υποδομής
Δρ. Μάγος Δημήτριος

Διευθύντρια Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών
Δρ. Κατερίνα Γεωργούλη

Διευθυντής Τομέα Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών
Δρ. Μπρόγρης Αντώνιος

Συνέλευση Τμήματος
Η Συνέλευση απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) του Τμήματος και έναν εκπρόσωπο φοιτητών.

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αφορά στη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και έναν εκπρόσωπο φοιτητών από κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Internationalisation I18n