Ιστορία Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δημιουργήθηκε στα πλαίσια του νόμου 1404/83, ως Τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) με όνομα «Τμήμα Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ», και δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του τον Οκτώβριο του 1983. Οι πρώτοι, που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, αποφοίτησαν το 1987. Το ακαδημαϊκό έτος 1988-1989, το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Πληροφορικής. Το 2013 το Τμήμα μετονομάζεται σε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Δικτύων, β) Μηχανικοί Η/Υ, γ) Μηχανικοί Λογισμικού.

Αρχικά, το Τμήμα Μηχναικών Πληροφορικής Τ.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία του με 3 μόνιμους καθηγητές, πολλούς έκτακτους και μία εργαστηριακή αίθουσα με ένα σύστημα Cromemco. Με την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό που διέθετε, παρείχε μία εξειδίκευση στον τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής, που αφορούσε στο λογισμικό (software) εφαρμογών/συστήματος. Η διάρκεια σπουδών ήταν τριετής (6 εξάμηνα) και ολοκληρωνόταν με μία εξάμηνη πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1998-1999, η διάρκεια σπουδών έγινε τετραετής (8 εξάμηνα). Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002-03 υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών δύο Κύκλοι Μαθημάτων: ο Κύκλος Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών και ο Κύκλος Επικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων. Ο τελειόφοιτος ολοκληρώνει τις σπουδές του στο 8ο εξάμηνο σπουδών με την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας και την εκπλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

Σήμερα, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. έχει στη διάθεσή του 8 σύγχρονα εργαστήρια με δικτυακή υποδομή υψηλών ταχυτήτων, 24 μόνιμα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 40 περίπου εργαστηριακούς και επιστημονικούς συνεργάτες.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ήταν ένα από τα πρώτα πέντε Τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία αξιολογήθηκαν από εξωτερικούς αξιολογητές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα θετικά.

Τον Ιούνιο 2009, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας γιόρτασε τα 25 χρόνια από την ίδρυσή του με την πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης κεντρικός ομιλητής της οποίας ήταν ο διακεκριμένος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου της California στο Berkeley των Η.Π.Α. Χρήστος Παπαδημητρίου.

25-xronia-pliroforiki
Internationalisation I18n