Διατελέσαντα Μέλη Ε.Π.

Ονοματεπώνυμο
Γλαμπεδάκης Μιχάλης
Ιωαννίδης Νέστορας
Κίτσος Χρήστος
Κλημόπουλος Στέργιος † (1946-2002)
Κόγιας Κωνσταντίνος
Κοίλιας Χρήστος
Λαμπίρης Παναγιώτης
Οικονόμου Βασιλική
Σουλάνδρος Κωνσταντίνος
Φουντά Ιφιγένεια

 

Internationalisation I18n