Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Θέση Επικοινωνία
Ευστρατίου Φωτεινή Γραμματεία Τμήματος 210-5385312
pliroforikif@teiath.gr
Μελετίου Γεώργιος Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 210-5385734
egram@teiath.gr
Αναγνωστόπουλος Απόστολος Υπεύθυνος ΚΔΕ 210-5385323
anagnostopoulos@teiath.gr

 

Internationalisation I18n